QAD wspiera Kontrolę Jakości w Wagony Świdnica S.A.

By | 13/10/2010

Zakłady Wagony Świdnica S.A. są producentem wagonów towarowych i cystern kolejowych w Polsce. Zakłady należą do Greenbrier Europe wiodącego producenta wagonów towarowych w Europie. Skomplikowany proces produkcji, wdrażania nowych produktów oraz coraz większe wymagania ze strony odbiorców spowodowały konieczność zmian, szczególnie w Kontroli Jakości.

Dla zapewnienia większej efektywności zarządzania podjęto decyzje o wykorzystaniu rozwiązań IT do realizacji tego zadania. Projekt obejmował aktualizację systemu QAD MFG/PRO 8.5 do pakietu QAD Enterprise Applications.

– Nowy pakiet aplikacji rozszerza potencjał dotychczas oferowanego rozwiązania MFG/PRO i zapewnia dodatkowe możliwości nadzoru nad procesami produkcyjnymi – powiedział Andrzej Pękała, Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania z Zakładów Wagony Świdnica S.A. Co najważniejsze współpraca z firmą QAD pokazuje, że aktualizacja aplikacji do najnowszej wersji daje lepsze podstawy do sterowania procesami i skutecznego konkurowania w zmiennym, międzynarodowym otoczeniu rynkowym.

Pierwsze wdrożenie systemu QAD dla Wagony Świdnica S.A. odbyło się w 2000 roku.

Obecnie przyszedł czas na kolejne zmiany i przystąpiono do wdrożenia nowego systemu QAD. Dotychczasowa funkcjonalność systemu QAD została przeanalizowana. Na tej podstawie stworzono nowe rozwiązanie, które zawiera przebudowany moduł do obsługi kontroli jakości. Wprowadzono również automatyczny generator zleceń roboczych na potrzeby kontroli dostaw, pozwalający na rejestrację parametrów każdej dostawy. Co istotne system pozwala na wprowadzanie koniecznych zmian zależnie od charakteru badanych paramertów w dostawie.

– Najnowszy pakiet aplikacji QAD jest zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu dynamicznie zmieniających się potrzeb biznesowych producentów na całym świecie – twierdzi Jarosław Jaśkiewicz, Dyrektor ds. Produktu QAD Polska. Rozwiązanie łączy w sobie wydajność, elastyczność i inteligentnie zaprojektowane moduły, które są w stanie spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy przekonani, że współpraca z firmą Wagony Świdnica S.A. będzie kontynuowana w dłuższej perspektywie czasu.

Pakiet QAD Enterprise Applications wprowadza usprawnienia w procesie kontroli jakości. Proponowane rozwiązania umożliwiają śledzenie materiałów oraz podzespołów stosowanych do produkcji danego typu wagonu. Ponadto niezwykle pomocnym i funkcjonalnym okazało się rozwiązanie dające możliwość eksportu danych do formularzy zewnętrznych zgodnych z oczekiwaniami klienta. Zintegrowany system daje możliwość dostępu do informacji na każdym ze stanowisk pracowniczych. Po wprowadzeniu oprogramowania znacznie skrócił się czas zbierania oraz analizy danych.

– Zaproponowany przez firmę QAD automatycznie generujący się system zleceń roboczych dla poszczególnych kontroli dostaw, to istotne rozwiązanie dla kontroli jakości. System umożliwia, przekształcenie każdej pozycji każdego zlecenia zakupu w osobne zlecenie robocze. Rozwiązanie oparto o kartotekę zleceń roboczych stosowaną przez Dział Planowanie Produkcji, a nie o kartotekę zleceń jakości zlokalizowaną w module Kontroli Jakości domyślnie przeznaczonej do ewidencjonowania działań związanych z jakościa. Kontrola jakości w trakcie produkcji korzysta ze zleceń roboczych otwieranych przez dział planowania na potrzeby działów produkcyjnych. Pracownicy kontroli dostaw i kontroli jakości wprowadzają dane do kartoteki na każdym etapie wytwarzania. Dane te można później można przeglądać oraz eksportować za pomocą mechanizmu opracowanego przez firmę QAD – stwierdził Andrzej Pękała.

Realizacja projektu dla Zakładów Wagony Świdnica S.A. przyniosła wymierne korzyści biznesowe i spełnia rosnące wymagania jakościowe klientów oraz odbiorców finalnego produktu. Wprowadzony system umożliwia kontrolę oraz jasny podgląd kolejnych etapów produkcji. Implementowane rozwiązania usprawniają proces planowania operacji kontrolnych , weryfikacji oraz kontroli jakości poszczególnych etapów produkcji.

Wagony Świdnica S.A., należąca do Greenbrier Europe to firma produkująca platformy, wagony do przewozu blachy w kręgach oraz samochodów, wagony ze ścianami przesuwanymi, wagony samowyładowcze oraz wózki do wagonów towarowych. Wysoka jakość produktów oraz stosowanych rozwiązań jest potwierdzona licznymi uzyskanymi przez firmę certyfikatami.