ABAK S.A. zadebiutuje na NewConnect

By | 13/10/2010

Lider outsourcingu księgowości w województwie warmińsko-mazurskim – spółka ABAK S.A. wchodzi na rynek alternatywny GPW. Debiut na NC zaplanowano na 14 października.

ABAK S.A. należy do prekursorów outsourcingu księgowości na rynku lokalnym i regionalnym.

Firma istnieje na rynku od 19 lat i w chwili obecnej jest największym tego typu usługodawcą w północno-wschodniej Polsce. Spółka oferuje kompleksową obsługę księgowo-finansową dla firm z sektora MSP i osób prywatnych.

Obecnie ABAK S.A. świadczy obsługuje ponad 200 podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności i obserwuje stały wzrost zainteresowania swoją ofertą. Klienci Spółki to znane i renomowane firmy na rynku regionalnym, ale również z innych miast Polski (Gdańsk, Poznań, Warszawa, Skarżysko-Kamienna).

Firma posiada dwa biura rachunkowe w Olsztynie i Warszawie, gdzie zatrudnia 45 profesjonalnych księgowych. Roczne przychody ABAK S.A. wynoszą ok. 3 mln zł.

– Nasza firma rozwija się nieprzerwanie od 1993 r. i dziś jesteśmy jednym z krajowych liderów tego rynku. Do dalszego rozwoju potrzebujemy kapitału, stąd decyzja o debiucie na NewConnect – mówi Ewa Stolarczyk –Członek Zarządu ABAK S.A.

Debiut Spółki na NewConnect zaplanowano na 14 października, Do obrotu na NC wprowadzonych zostanie 1,99 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 0,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

W wyniku oferty prywatnej 0,5 mln akcji Spółka pozyskała 1 mln zł – cena sprzedaży została ustalona na poziomie 2 zł.

STRATEGIA ABAK S.A.

Celem strategicznym ABAK jest stworzenie firmy o ogólnopolskim zasięgu, świadczącej usługi outsourcingu księgowego i podatkowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka chce to osiągnąć przez przejęcia działających już podmiotów.

Rynek outsourcingu księgowego stale się rozwija. Jest to spowodowane z jednej strony rosnącą świadomością przedsiębiorców o znaczącej przewadze kosztowej i jakościowej outsourcingu, ale także dzięki rosnącemu profesjonalizmowi firm świadczących usługi księgowe Wpływają na to przede wszystkim stale rosnąca liczba nowo zakładanych firm, zwłaszcza mikro- oraz małych przedsiębiorstw, skomplikowane przepisy prawa bilansowego i podatkowego, oraz częste nowelizacje przepisów bilansowych i podatkowych.

– Od kilku lat, wraz, z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw zaobserwować można rosnące zainteresowanie usługami księgowymi o wysokiej jakości i umiarkowanej cenie. Firmy z sektora MSP oczekują fachowej obsługi, ale nie stać ich na usługi firm z Wielkiej Czwórki. Widzimy, że na rynku polskim jest istotna luka podażowa dla takich przedsiębiorstw i ABAK zamierza ją zagospodarować – mówi Ewa Stolarczyk.

– Jeśli chodzi o przejęcia to jesteśmy zainteresowani podmiotami działającymi w dużych i średnich miastach, powyżej 150 tys. mieszkańców. Interesują nas biura księgowe o przychodach na poziomie minimum 1 mln zł, które są gwarantowane umowami, zarówno te o dodatniej rentowności, jak i te nierentowne, ale z możliwością restrukturyzacji kosztowej – dodaje Ewa Stolarczyk.

ABAK S.A. chce przejmować od 1 do 2 biur rachunkowych rocznie. – Przejmowane podmioty zmierzamy stopniowo włączyć do naszej struktury, tworząc jeden organizm administracyjny. Dzięki temu unikniemy ponoszenia kosztów utrzymania wielopodmiotowej grupy kapitałowej. Zakładamy, że absorpcja nabywanych biur odbywać się będzie w ciągu 4-6 kwartałów od przejęcia – wyjaśnia Ewa Stolarczyk.

Dla zwiększenia rentowności świadczonych usług i optymalizacji obsługi klienta, świadczenie części usług będzie stopniowo przenoszone do Olsztyna (back office) z uwagi na niższe koszty pracy.

Ale część kadry, zwłaszcza tej sprzedażowej, jak i związanej bezpośrednio z obsługą klientów kluczowych Spółka chce jednak pozostawić w lokalnych oddziałach.

W miarę rozbudowy bazy obsługiwanych podmiotów, Spółka zamierza świadczyć dodatkowe usługi o wyższej rentowności, w tym m. in. doradztwo podatkowe, szkolenia, a docelowo również oferować produkty finansowe.

Spółka ABAK S.A. chce sfinansować swój rozwój ze środków własnych, kredytu bankowego, jak i kolejnych emisji akcji.