INTERBUD-LUBLIN zadebiutował na rynku głównym GPW

By | 12/10/2010

Interbud-Lublin S.A. – jedna z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim – zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na otwarciu cena akcji wzrosła o 7,27% do 16,09 zł, wobec ceny odniesienia która wynosiła 15 zł za akcję. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji skierowana do inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w ramach której Interbud-Lublin pozyskała 30 mln zł. Funkcję oferującego podczas emisji pełniło Biuro Maklerskie BOŚ.

-„Z punktu widzenia 23 lat historii Interbudu-Lublin, dzisiejszy debiut jest dla nas bardzo szczególnym wydarzeniem. Obecnie jesteśmy jedną z największych firm budowlano-deweloperskich w woj. lubelskim, generującą ponad 125 mln zł przychodu i 8 mln zysku netto rocznie. Ten debiut jest pewnego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć, a także obietnicą jeszcze lepszych wyników w przyszłości, które będziemy w stanie generować m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji. Mamy nadzieję, że nasza obecność na tym rynku pozwoli nam zarówno na umocnienie naszej pozycji rynkowej, jak i na dalszy dynamiczny rozwój. Warto także zwrócić uwagę, że w kryzysowym 2009 roku nasze przychody wzrosły o ponad 77%, a zysk netto o ponad 351%. To pokazuje jak duży jest nasz potencjał wzrostu nawet w gorszych okresach koniunkturalnych.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Interbud-Lublin S.A.

W ramach emisji Interbud-Lublin zaoferował inwestorom łącznie 2 mln akcji serii E po cenie 15 zł za sztukę. Zapisy zostały złożone na wszystkie oferowane akcje.

-„Pozyskane środki przeznaczymy na: realizację nowych projektów budowlanych i deweloperskich, zakup gruntów w Lublinie pod zabudowę wielorodzinną, zakup maszyn i urządzeń oraz zakup gruntów pod nieruchomości komercyjne – czyli galerie handlowe. Dzięki temu będziemy w stanie szybciej realizować kolejne projekty, na jeszcze większą niż dotychczas skalę.” – mówi Krzysztof Jaworski, Prezes Zarządu Interbud-Lublin S.A.

Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ S.A. w raporcie analitycznym dotyczącym wyceny spółki INTERBUD – LUBLIN S.A., wycenili jedną akcję Spółki na 18,57 zł (metodą porównawczą) oraz na 19,40 zł (metodą dochodową).

INTERBUD – LUBLIN S.A. może pochwalić się istotnie rosnącymi wynikami finansowymi. Na koniec 2009 roku przychody Spółki wyniosły ponad 127 mln zł, natomiast zysk netto osiągnął poziom 8,2 mln złotych. W porównaniu do 2008 roku stanowiło to wzrost o odpowiednio 77 i 351 procent. Według prognoz na rok 2010 przychody wzrosną do 170 mln zł, a zysk netto do 15 mln złotych.

źródło/autor: Public Image Advisors