Ruszył serwis PlanujPrace.pl

By | 11/10/2010

10.10.10. o godz. 10 uruchomiono PlanujPrace.pl, czyli profesjonalne narzędzie do zarządzania pracą zmianową.

PlanujPrace.pl to internetowa aplikacja umożliwiająca zautomatyzowane układanie grafików pracy i dyżurów. Oprogramowanie to z powodzeniem może być wykorzystywane w szpitalach, sklepach, fabrykach oraz wszędzie tam, gdzie występuje zmianowy system pracy.

Dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi każdy pracownik z dostępem do internetu ma wgląd do swojego grafiku.

Koszt wykupienia abonamentu w PlanujPrace.pl waha się pomiędzy 50 zł a 1050 zł w zależności od ilości pracowników (do 10, do 25, do 50 lub do 100) oraz okresu abonamentowego (miesięczny, kwartalny lub półroczny).

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1 („Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”, oś priorytetowa 8: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”).