PanMedia Western zaplanowało mobilny outdoor dla ING Banku Śląskiego

By | 08/10/2010

Dom mediowy PanMedia Western zaplanował kampanię mobilnego outdooru dla ING Banku Śląskiego. Dotyczy ona kredytów hipotecznych, prowadzona jest pod hasłem „Kredyt Hipoteczny powierz doradcom ING – dojeżdżają, załatwiają”.

W kampanii wykorzystywane są punkty styku, w których kierowcom i osobom zabieganym można uświadomić jak pomocną może być usługa świadczona przez doradców ING. – W tym celu wykorzystujemy mobilny outdoor: pojazdy komunikacji miejskiej oraz specjalnie obrandowane samochody (imitujące pojazdy doradców) jeżdżące w grupach w sześciu wybranych dużych miastach, na nich zamieszczone jest hasło: „Nie wsiadaj w sprawie mieszkania już do Ciebie jedziemy” – mówi Bartosz Adamski Group Account Director z PanMedia Western. Na mobilnych nośnikach out-doorowych znajdują się rysunki Marka Raczkowskiego.

PanMedia Western odpowiada również za planowanie kampanii „Kredyt Hipoteczny powierz doradcom ING – dojeżdżają, załatwiają” na innych nośnikach outdoorowych, w TV, prasie oraz Internecie.