OFE inwestują w Grupę ADV

By | 08/10/2010

Dwa otwarte fundusze emerytalne – Pekao OFE oraz  Amplico OFE – nabyły znaczące pakiety akcji Grupy ADV S.A. Spółka jako pierwsza w historii rynku NewConnect przyciągnęła tak znaczących akcjonariuszy.

W sierpniu 2010 roku jako pierwszy w akcjonariacie Grupy ADV S.A. pojawił się fundusz DWS Polska TFI S.A. Teraz dołączyli kolejni znaczący inwestorzy: Pekao OFE oraz Amplico OFE, nabywając kolejno akcje w transakcjach pakietowych, zawartych w dniu wprowadzenia do obrotu na NewConnect akcji serii A Grupy ADV S.A.

„Fakt, że znaczące pakiety akcji Grupy ADV S.A. trafiły do portfeli trzech instytucji, w tym dwóch funduszy emerytalnych świadczy o obdarzeniu nas dużym kredytem zaufania i wiarą w perspektywiczną strategię rozwoju naszej grupy kapitałowej. Traktujemy zaistniałą sytuację jako nobilitujące wyróżnienie, za którym w dalszym ciągu będzie szła konsekwentna realizacja postawionych celów, m.in. debiutu na rynku regulowanym GPW” – mówi Konrad Pankiewicz, Wiceprezes Zarządu Grupy ADV S.A.

Pekao OFE ma obecnie 7,29% udziału w kapitale spółki i 5,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA, natomiast Amplico OFE posiada w portfelu 10,91% udziału w kapitale spółki oraz 7,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.

źródło/autor: Grupa ADV