Solveco SA uruchamia kolejną linię produkcyjną i wybiera się na NewConnect

By | 05/10/2010

Recyklingowa spółka Solveco S.A., która w połowie roku wyemitowała obligacje o wartości prawie 2,7 mln zł, zwiększa moce produkcyjne. W swoim zakładzie produkcyjnym w Kędzierzynie-Koźlu spółka uruchamia kolejny element instalacji do odzysku odpadów rozpuszczalnikowych. Jest to trzeci tego typu moduł w zakładzie spółki, który umożliwi łączny dzienny przerób odpadów niebezpiecznych na poziomie do 10 ton na dobę. Kolejne kluczowe inwestycje Zarząd planuje sfinansować ze środków pochodzących z przyznanego Solveco dofinansowania z PARP oraz środków pochodzących z planowanej oferty prywatnej akcji. Od inwestorów spółka planuje pozyskać do 8 mln zł.

Solveco S.A. działa na rynku specjalistycznych produktów chemicznych i odzysku odpadów – recyklingu rozpuszczalników. Aktualnie rozbudowany element instalacji do odzysku odpadów rozpuszczalnikowych zaprojektowano specjalnie na potrzeby Spółki. Jest to kolejny etap modernizacji i rozbudowy zakupionego w 2007 roku zakładu produkcyjnego Blachownia w Kędzierzynie Koźlu, w którym spółka posiada już m.in. innowacyjną instalację do odzysku zużytych płynów chłodniczych.

-„W swojej działalności produkcyjnej Solveco opiera się na różnych surowcach. Największe marże spółka wypracowuje gdy do produkcji wykorzystywane są surowce uzyskane w procesie własnego recyklingu. Dlatego strategia spółki przewiduje rozbudowę posiadanych instalacji i budowę kolejnych, co powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe spółki.” – powiedział Remigiusz Zbirek, Prezes Zarządu Solveco S.A.

W ramach wcześniejszych nakładów inwestycyjnych była współfinansowana ze środków unijnych – w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw spółce przyznano 3,6 mln zł dotacji. W 2009 roku Spółka rozpoczęła realizację nowej umowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka POIG 4.4. Ponadto w połowie roku Solveco wyemitowało obligacje o zmiennym oprocentowaniu, których debiut na rynku Catalyst planowany jest na październik. Aby sfinansować kolejne inwestycje, do końca listopada Solveco planuje przeprowadzić emisję prywatną, w drodze której zamierza pozyskać od zainteresowanych inwestorów do 8 mln zł. Akcje spółki mają trafić do obrotu na rynku NewConnect.

W 2001 roku spółka podjęła działalność w zakresie produkcji i sprzedaży rozcieńczalników, rozpuszczalników oraz innych produkowanych na ich bazie wyrobów. Wśród odbiorców wyrobów Solveco znajdują się kluczowi krajowi i zagraniczni producenci farb i lakierów, wyrobów chemii budowlanej oraz chemii motoryzacyjnej. Ważną grupą odbiorców produktów Solveco są też dystrybutorzy wyrobów chemicznych, sprzedawanych następnie głównie w sieciach supermarketów oraz hurtowniach budowlanych. W ubiegłym roku obrotowym przychody spółki wyniosły ponad 15 mln zł.

źródło/autor: Solveco