Zysk nawet do 5,25% rocznie – październikowa oferta obligacji detalicznych Skarbu Państwa

By | 01/10/2010

Ministerstwo Finansów podało do wiadomości publicznej ofertę październikowej emisji obligacji skarbowych. Emitent utrzymał na niezmienionym poziomie dotychczasowe oprocentowanie papierów dłużnych. Inwestorzy mogą wybrać między dwuletnim, a dziesięcioletnim okresem inwestycyjnym i oprocentowaniem 3,79%, a 5,25% w skali roku.

Z początkiem października do sprzedaży trafią obligacje dwuletnie z serii DOS1012, których wykup przewidziany jest na wrzesień 2012 r., czteroletnie z serii COI1014 o planowanym terminie wykupu w październiku 2014 r., a także obligacje dziesięcioletnie z serii EDO1020 z terminem wykupu w październiku 2020 roku. W ofercie pozostają obligacje trzyletnie z sierpniowej emisji z serii TZ0813 – jedyne skarbowe obligacje detaliczne notowane na warszawskiej giełdzie i rynku regulowanym BondSpot.

Obligacje dziesięcioletnie tradycyjnie już są najwyżej oprocentowanymi papierami dłużnymi Skarbu Państwa. W pierwszym roku odsetkowym pozwalają osiągnąć zysk aż 5,25%, a w następnych latach zwrot z inwestycji może być jeszcze większy. Tak jak w przypadku obligacji czteroletnich, dziesięciolatki mają zmienne oprocentowanie, które oparte jest na wskaźniku poziomu inflacji w danym roku do którego doliczana jest marża odsetkowa, w wysokości 3 punktów procentowych. Odsetki kapitalizują się co roku a ich wypłata następuje przy wykupie papierów po 10 latach.

– „Inwestycja w obligacje dziesięcioletnie pozwala nie tylko ochronić kapitał przed inflacją, ale także, przynosi spore, realne zyski – zapewnia Anna Suszyńska, zastępca dyrektora Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów. – Obligacje detaliczne, które są najbezpieczniejszymi lokatami kapitału na rynku finansowym, powinny stanowić podstawę portfela inwestycyjnego każdego inwestora. Odpowiednią dywersyfikację ułatwia fakt, że można wybierać między kilkoma rodzajami obligacji, które różnią się od siebie sposobem naliczania odsetek, oraz horyzontem czasowym inwestycji” – podsumowuje Anna Suszyńska.