Unicorn Media dla Genomedu

By | 22/09/2010

Agencja Unicorn Media nawiązała współpracę z Genomed Sp. z o.o. – liderem branży diagnostyki i badań genetycznych. W ramach podpisanej umowy agencja poprowadzi działania PR, w tym media relations oraz komunikację wspierającą debiut spółki na alternatywnym rynku NewConnect. Umowa została podpisana na 5 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.

– Praca dla firmy zbudowanej i opartej na doświadczeniu i wiedzy wybitnych naukowców to także osobisty sukces całego zespołu. Niezwykle cieszymy się, że tak innowacyjny i technologicznie zaawansowany projekt możemy komunikować w przededniu debiutu na NewConnect. Wierzę, że spółka osiągnie swoje cele emisyjne, a nasza praca przełoży się na jej przyszłe sukcesy na rynku kapitałowym – mówi Tomasz Szymanowski, Dyrektor Zarządzający Unicorn Media.

Genomed Sp. z o.o. to innowacyjna firma założona przez grupę naukowców ze znaczącymi osiągnięciami w dziedzinie genomiki. Świadczy usługi w zakresie diagnostyki chorób genetycznych oparte na sekwencjonowaniu, analizie i syntezie DNA. Klientami Genomedu jest ponad 200 ośrodków naukowych, firm biotechnologicznych oraz instytucji medycznych. Są wśród nich wszystkie najbardziej renomowane ośrodki naukowe i medyczne.