Fabryka Innowacji zachęca do współpracy naukowców

By | 20/09/2010

Fabryka Innowacji aktywnie wspiera organizację 3 Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFOS-2010 – Inteligentne Systemy Informacyjne i Inżynieryjne – 3rd International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems, która rozpocznie się posiedzeniem plenarnym w Rzeszowie 20 września 2010 roku. Następnie obrady będą kontynuowane w Krynicy-Zdroju w dniach 21 do 24 września 2010 r. W konferencji wezmą udział uznani naukowcy, którzy przedstawią międzynarodowe osiągnięcia w branży. 

 „Uznaliśmy, że 3 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej INFOS-2010 – Inteligentne Systemy Informacyjne i Inżynieryjne to wydarzenie zasługujące na szczególne uznanie ze względu na propagowanie nowych technologii i transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu – powiedział Krzysztof Nowański, Dyrektor ds. Technologii i Wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Projektu Fabryka Innowacji. – „Jest to ważna i służąca wymianie wiedzy i doświadczeń inicjatywa, która z pewnością przyczynia się do rozwoju współpracy pomiędzy naukowcami a przemysłem. Decydując się na udział właśnie w takich wydarzeniach, chcemy wspierać te inicjatywy wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów” – dodaje Krzysztof Nowański. – „Konferencje takie, jak INFOS-2010 pozwalają nam poznać opinie znakomitych naukowców i specjalistów w zakresie nowych technologii i przyczyniają się do wzmocnienia dialogu i długoterminowych relacji pomiędzy światem nauki a przemysłem.”

„Inkubator innowacyjności Fabryka Innowacji to przykład inicjatywy zmierzającej do tworzenia swoistej synergii między światem wiedzy i światem biznesu, dlatego jako organizatorzy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej INFOS-2010 – Inteligentne Systemy Informacyjne i Inżynieryjne, zdecydowaliśmy się zaprosić do udziału w niej przedstawicieli Projektu – mówi dr inż. Sławomir Górka, przedstawiciel organizatorów. – „Celem konferencji INFOS-2010 jest nie tylko prezentacja osiągnięć naukowych, ale również wymiana doświadczeń w gronie przedstawicieli nauki, przemysłu i firm branży IT w zakresie zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych w wielu różnorodnych dziedzinach.” – dodaje Sławomir Górka.

„Należy pamiętać, że jednym z czynników decydującym  o  konkurencyjności  gospodarki  jest  innowacyjność, dlatego niezwykle istotna jest komercjalizacja  wyników  badań  naukowych  oraz  ich  wdrażanie  w  różnych  dziedzinach  gospodarki – mówi Krzysztof Nowański. – „Dlatego tak ważne są spotkania  z naukowcami, niejednokrotnie zainteresowanymi  komercjalizacją  wyników  badań  oraz przełamywanie barier  transferu  technologii  i  myśli  naukowo-technicznej.  Mamy nadzieję, że to spotkanie  pozwoli  nam pokazać, jak istotna jest kwestia komercjalizacji nowoczesnych  rozwiązań  technologicznych oraz pomoc, jaką oferujemy naukowcom i innym pomysłodawcom w ramach Fabryki Innowacji w zakresie powstawania  i  rozwoju  nowych  przedsiębiorstw prowadzących swą działalność w oparciu o nowe technologie.”

źródło/autor: Fabryka Innowacji