Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOV podjęło ważne dla akcjonariuszy mniejszościowych uchwały

By | 09/09/2010

Na pierwszym, od czasu debiutu na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KOV podjęto ważne uchwały, których celem jest zwiększenie transparentności spółki i zwiększenie ochrony akcjonariuszy mniejszościowych. Obecnie Walne Zgromadzenia będą mogły odbywać się poza Prowincją Alberta w Kanadzie, a akcjonariusze są chronieni przed rozwodnieniem akcji przez emisje niepubliczne.

7 września 2010 roku w Calgary, w Prowincji Alberta w Kanadzie, odbyło się Zwyczajne oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Kulczyk Oil Ventures. Do Statutu Spółki został dodany ważny punkt mówiący o możliwości odbywania Walnych Zgromadzeń poza Prowincją Alberta w Kanadzie. Jest to ważny krok na drodze umożliwienia wszystkim akcjonariuszom spółki notowanej w Warszawie, bezpośredniego uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto także uchwały zatwierdzające zmiany w Regulaminie spółki, które chronią akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziałów. Każda niepubliczna emisja akcji, których liczba przekracza 25% akcji pozostających w publicznym obrocie i cena jest niższa od rynkowej, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wymaga zgody akcjonariuszy. Zgoda akcjonariuszy, co do zasady, jest również konieczna, gdy planowana emisja niepubliczna na rzecz osób związanych ze spółką przekracza 10% dotychczas notowanych akcji, opcji i praw. Również ważnym postanowieniem jest, że podczas głosowania dotyczącego emisji niepublicznej, nie mogą w nim uczestniczyć osoby związane ze spółką, które uczestniczą w emisji niepublicznej.

– Staramy się poprzez nasze kolejne działania w obszarze szeroko rozumianego  corporate governance, by spółka Kulczyk Oil Ventures, była otwarta na potrzeby i oczekiwania jej akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Wdrażane przez nas procedury służą zwiększaniu transparentności KOV, poza naszą stałą polityką związaną z informowaniem o bieżących działaniach firmy, a przede wszystkim o postępach prac poszukiwawczo-wydobywczych prowadzonych na Ukrainie, w Brunei i Syrii, – powiedział Jakub Korczak, Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektor Operacji KOV w Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas Walnego Zgromadzenia podjęto również uchwały związane z reelekcją Rady Dyrektorów, wyborem biegłego rewidenta spółki – KPMG LCC, a także zostało zaprezentowane zatwierdzone przez Rade Dyrektorów sprawozdanie finansowe spółki na dzień 31 grudnia 2009 roku i za rok zakończony z ta datą.

źródło/autor: Kulczyk Oil Ventures