Powołanie Prezesa Zarządu Meritum Banku

By | 09/09/2010

Rada Nadzorcza Meritum Banku ICB S.A. powołała dotychczasowego Wiceprezesa Piotra Urbańczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Meritum Banku ICB S.A. Nowy Prezes obejmie funkcję po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie. Do tego czasu Pan Piotr Urbańczyk będzie pełnił obowiązki Prezesa Zarządu.

Piotr Urbańczyk od 5 maja 2009 roku był Wiceprezesem Zarządu Meritum Banku odpowiedzialnym za obszar finansów oraz administracji. Z bankowością związany jest od 1992 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w ówczesnym Banku Zachodnim (obecnie BZ WBK). Następnie w 1998 roku podjął po raz pierwszy wyzwanie uczestniczenia w inicjatywie Mariusza Łukasiewicza (ówczesnego współwłaściciela Lukas S.A.) zmierzającej do stworzenia struktur nowego banku – Lukas Banku – we współpracy z funduszem inwestycyjnym Enterprise Investors. W zarządzie banku był odpowiedzialny za obszar finansów.

W 2002 roku rozpoczął pracę przy kolejnym bankowym projekcie prowadzonym przez Sylwestra Cacka przy wsparciu jednego z funduszy private equity grupy Merrill Lynch – Dominet Banku – gdzie jako Wiceprezes był odpowiedzialny za zagadnienia związane z szeroko pojętym obszarem finansów, księgowości, sprawozdawczości oraz rynków kapitałowych. Od roku 2007 do I kwartału 2009 po przejęciu Dominetu przez bank Fortis pracował w ramach grupy finansowej Fortis.

W ciągu kilkunastoletniej pracy w sektorze bankowym Piotr Urbańczyk brał czynny udział w pracach nad koncepcjami rozwoju rynków finansowych, angażując się w rozwój instytucji tego rynku w Polsce. Zespoły, którymi kierował, przeprowadziły szereg nowatorskich transakcji na polskim rynku kapitałowym.

Joanna Krzyżanowska, która dotychczas pełniła obowiązki Prezesa Zarządu pozostaje na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Meritum Banku, nadzorującego m. in. rozwój linii biznesowych. Prace zarządu będą kontynuowane w dotychczasowym składzie i podziale funkcjonalnym.