Wezwanie do zapłaty przerwie bieg przedawnienia należności podatkowych

By | 13/07/2010

Jak wynika z przygotowanych przez Ministerstwo Finansów założeń do zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wezwanie do zapłaty podatku przerywa bieg przedawnienia tego zobowiązania. Zdaniem Pracodawców RP ta propozycja jest dla podatników bardzo niebezpieczna.

– Instytucję przedawnienia należy traktować jako narzędzie prawne służące wyrównywaniu szans pomiędzy osobą zobowiązaną a organem. Pozwala ona uniknąć sytuacji, w której zobowiązanie, którego realizacji organy skarbowe nie dochodzą w wyznaczonym przez ustawodawcę okresie, nie będzie mogło być skutecznie egzekwowane – tłumaczy ekspert Pracodawców RP, Piotr Rogowiecki.

Zdaniem Pracodawców RP nadanie instytucji przedawnienia kształtu zaproponowanego w projekcie założeń MF wypacza sens tej instytucji, gdyż samo wezwanie do zapłaty nie zmierza bezpośrednio do osiągnięcia konkretnego skutku, lecz w praktyce może okazać się wygodnym dla organów skarbowych – a będącym znacznym utrudnieniem dla podatników – sposobem wydłużenia ponad granice racjonalności czasu egzekwowania należności podatkowych.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż mimo zapewnień MF, iż niezbędne jest wprowadzenie ustawowego ograniczenia w stosowaniu tego środka egzekucyjnego (co wskazuje na to, że MF dostrzega opisany powyżej problem), brakuje ku temu konkretnych propozycji rozwiązań legislacyjnych.

źródło/autor: Pracodawcy RP