Towarowa Giełda Energii S.A. i Ukraińska Giełda Energetyczna podjęły decyzję o współpracy

By | 07/07/2010

W dniu 6 lipca br. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Towarową Giełdą Energii S.A. a Ukraińską Giełdą Energetyczną, obejmujące między innymi działania dotyczące giełdowego obrotu energią w Polsce i na Ukrainie, a także wspólne badania i wymianę doświadczeń w przedmiocie działalności stron porozumienia.

Celem podpisanego dzisiaj porozumienia jest stworzenie odpowiednich warunków współpracy w zakresie handlu energią elektryczną pomiędzy naszymi krajami. To także kolejny krok ku dalszej integracji systemów energetycznych Polski i Ukrainy – powiedział Grzegorz Onichimowski, Prezes Towarowej Giełdy Energii S.A.

Sygnatariusze porozumienia przewidują, że przyszła współpraca będzie się odbywać przede wszystkim poprzez:

  • konsultacje i spotkania ekspertów;
  • wymianę doświadczeń oraz ekspertów;
  • doradztwo i inne usługi wzajemnie świadczone;
  • organizację seminariów, sympozjów i konferencji;
  • organizację programów szkoleniowych;
  • realizację wspólnych projektów badawczych;
  • wymianę informacji, baz danych, aplikacji komputerowych itp.

źródło/autor: Towarowa Giełda Energii