Ordynacja podatkowa – KIG za porządkowaniem, ale przeciwko utrudnieniom

By | 22/06/2010

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia niektóre rozwiązania zaproponowane w skierowanym przez Radę Ministrów do Sejmu projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Wprowadzenie ułatwień w zakresie składania dokumentów elektronicznych oraz umożliwienie byłym wspólnikom rozwiązanej spółki cywilnej składanie wniosków o zwrot nadpłat podatków należnych tej spółce to rozwiązania dobre dla przedsiębiorców. Nie wszystkie, zawarte w projekcie, do takich należą.

Krajowa Izba Gospodarcza negatywnie ocenia propozycję modyfikacji i odformalizowania zasad wszczęcia postępowania w sprawach zabezpieczenia zobowiązań podatkowych. Zdaniem KIG, tego typu czynności organów podatkowych powinny być sformalizowane z uwagi na faktyczną możliwość zmniejszenia uprawnień procesowych podatnika, zwłaszcza w świetle szeregu błędnych decyzji podatkowych niekorzystnych dla przedsiębiorców.

Wątpliwości budzi również propozycja podniesienia wysokości stawki odsetek za zwlokę. Zdaniem KIG, wysokość obecnie obowiązujących odsetek jest wystarczająco dyscyplinującą. W obecnej sytuacji gospodarczej nie należy zwiększać obciążeń dla przedsiębiorców.

Środowisko przedsiębiorców w KIG nie popiera także propozycji wprowadzenia do Ordynacji podatkowej instytucji „spoczywania biegu terminu przedawnienia”, która komplikuje obecnie obowiązujące przepisy, związane z zawieszaniem biegu terminu przedawnienia.

źródło/autor: Krajowa Izba Gospodarcza