Komentarz Prezydenta KPP Andrzeja Malinowskiego w sprawie kandydatury prof. Marka Belki na Prezesa NBP

By | 30/05/2010

Profesor Marek Belka jako Prezes NBP daje szansę na stabilną politykę monetarną kraju, niezbędną zarówno z punktu widzenia powrotu Polski na stabilną ścieżkę wzrostu gospodarczego, jak i perspektywę integracji ze strefą euro. Objęcie przez niego funkcji Prezesa NBP doprowadzi do uzyskania przez tę instytucję wiarygodności i zostanie pozytywnie przyjęte przez międzynarodową finansjerę oraz rynki finansowe w kraju.

Prezesura ta nie miałaby charakteru politycznego i stworzyłaby szansę na to, aby Prezes NBP wreszcie nie był wykonawcą politycznych poleceń któregokolwiek z ugrupowań. Polityka monetarna państwa jest obszarem tak ważnym, że nie powinno być tu miejsca na jakiekolwiek polityczne przepychanki.

Marek Belka ma doświadczenie, rozległą wiedzę, odpowiednią praktykę akademicką oraz zdolności managerskie. To niezbędne cechy w zarządzaniu tak istotną instytucją, jaką jest NBP. Jako szef rządu potrafił podejmować decyzję niepopularne politycznie (np. wdrożenie tzw. planu Hausnera), a konieczne z punktu widzenia finansów państwa. Mało który z uczestników polskiego życia publicznego byłby zdolny do głoszenia tylu prawdziwych, a jednocześnie z punktu widzenia politycznego niepopularnych twierdzeń. Tego typu umiejętności są niezbędne także na stanowisku Prezesa NBP, który musi dbać przede wszystkim o interesy kraju, a nie słupki poparcia.

źródło/autor: Konfederacja Pracodawców Polskich