Centrum Klima wypłaci wyższą dywidendę za 2009 rok

By | 24/05/2010

Akcjonariusze Centrum Klima – podczas WZA, które odbyło się w dniu 20 maja 2010 roku – podjęli decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2009, w wysokości 0,45 zł na jedną akcję. Oznacza to zwiększenie pierwotnie zakładanej kwoty 0,40 zł o 0,05 zł za walor. Łącznie spółka wypłaci 57% zysku jednostkowego netto, czyli 3,833 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 7 czerwca 2010, a jej wypłata nastąpi 17 czerwca 2010.

W 2009 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 71,7 mln zł, realizując tym samym zapowiadane prognozy finansowe w 101,5%. Zysk netto wyniósł 6,7 mln zł (realizacja prognozy w 95,8%), co pozwoliło uzyskać marżę netto na poziomie 9,4% i zapewniło firmie stabilny rozwój mimo niesprzyjających warunków ekonomicznych.

„Konsekwentna realizacja celów emisyjnych przyjętych podczas oferty publicznej, przeprowadzonej w październiku 2009 roku, pozwala nam sukcesywnie zwiększać wartość naszego przedsiębiorstwa, a tym samym umacniać pozycję rynkową pomimo trudniejszych warunków ekonomicznych. Dzięki dobrym rezultatom osiągniętym w 2009 roku oraz dodatkowym oszczędnościom inwestycyjnym zdecydowaliśmy o podwyższeniu wysokości dywidendy, co powinno się spotkać z pozytywnym oddźwiękiem na rynku oraz wśród inwestorów” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima SA.

Centrum Klima konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku. Potwierdzają to również wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2010 roku, które – mimo długiej zimy – utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2009. Przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 17,05 mln zł. Zysk netto wyniósł 1,30 mln zł, czyli o 3,25% więcej niż w I kwartale 2009 roku. Sprzedaż zagraniczna wzrosła o 29,2% (z 3,63 mln w I kwartale 2009 do 4,70 mln w I kwartale 2010).

Doskonała kondycja Centrum Klima oraz jej atrakcyjność w oczach inwestorów zostały docenione przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. Spółka znalazła się w prestiżowym gronie Pereł Polskiej Giełdy, czyli najbardziej wartościowych spółek na GPW. Wyróżnienie to świadczy nie tylko o stabilnej pozycji firmy, ale również dowodzi jej wiarygodności i rzetelności w biznesie.

Centrum Klima wypłaciła również akcjonariuszom dywidendę za 2008 rok. Zarząd przeznaczył na nią 21,7% zysku netto.