Bill Dally otrzymuje najwyższe wyróżnienie w dziedzinie architektury komputerowej

By | 14/05/2010

Główny specjalista naukowy firmy NVIDIA, Bill Dally, otrzymał dziś nagrodę Eckerta-Mauchly’ego, uznawaną za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w dziedzinie architektury komputerowej. Nagroda została przyznana przez dwie największe organizacje w tej branży.

Stowarzyszenie na rzecz Komputeryzacji (Association for Computing Machinery – ACM) oraz Stowarzyszenie Informatyków w ramach Instytutu Inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE Computer Society – IEEE) nazwały Dally’ego „wizjonerem” w kontekście osiągnięć związanych z rozwojem branży obliczeniowej za pomocą procesorów przetwarzających równolegle.

Przetwarzanie równoległe to technologia, którą stosowano niegdyś wyłącznie w obszarach badań środowiska, biotechnologii i genetyki, jednak w ostatnich latach zdobyła ona coraz popularność w innych dziedzinach, takich jak przetwarzanie danych, poszukiwanie złóż ropy, wyszukiwarki internetowe, obrazowanie i diagnostyka medyczna, projektowanie leków, a także modelowanie finansowe i ekonomiczne. Rosnąca popularność tych rozwiązań nie jest przypadkiem, a wynikiem zastosowania odpowiednich narzędzi, czyli procesorów graficzno-obliczeniowych NVIDIA Tesla opartych na architekturze CUDA.

Dally otrzyma Nagrodę Ecketa-Mauchly’ego na rok 2010 na Międzynarodowym Sympozjum Architektury Komputerowej, które odbędzie się między 19 a 23 czerwca w Saint-Malo (Francja).