Udany debiut Berling S.A.

By | 15/04/2010

W dniu 15 kwietnia 2010 roku Berling S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kurs praw do akcji spółki Berling, wzrósł na otwarciu notowań na warszawskiej giełdzie o ponad 10 proc. do 7,71 zł. a kurs akcji spółki wzrósł o 20 proc. do 8,40 zł.

W wyniku przeprowadzonej Oferty Publicznej, która odbyła się w marcu 2010 roku, inwestorzy indywidualni objęli 2.105.000 Akcji serii B, a stopa redukcji w tej transzy wyniosła około 66%, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielone 4.045.000 Akcji Oferowanych.

Wartość Oferty Publicznej wyniosła 43,05 mln zł. Nowi akcjonariusze uzyskali ponad 35% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Berling S.A. Większościowym akcjonariuszem pozostaje Berling Investments, Spółka w której udziały posiada Pani Hanna Berling oraz Tomasz i Marcin Berling.

Wartość wpływów netto z emisji Akcji serii B szacowana jest na 19,1 mln zł. Pozyskane środki Grupa Berling zamierza przeznaczyć na realizację strategii dalszego rozwoju, w skład której wchodzą:

1. inwestycje rzeczowe w Arkton, w szczególności:

  • Budowa hali produkcyjnej – 5 mln PLN
  • Budowa magazynu na komponenty do produkcji i wyroby gotowe – 3 mln PLN
  • Zakup maszyn do obróbki blach – 2 mln PLN
  • Zakup pozostałego wyposażenia i maszyn – 2 mln PLN
  • Przystosowanie obiektu w Wilkowicach do produkcji i przeniesienie do niego produkcji z obiektu wynajmowanego – 0,9 mln PLN
  • Budowa stacji rozlewania freonów (ekologicznych) – 0,8 mln PLN
  • Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego CDN XL, poszerzonego o moduł produkcyjny – 0,3 mln PLN

2. sfinansowanie rosnącej sprzedaży Spółki i Grupy, w szczególności na zwiększenie zapasów, na które zostanie przeznaczone większość środków z kapitału obrotowego – 5,1 mln PLN.

Oferującym jest Dom Maklerski Erste Securities Polska S.A., natomiast doradcą finansowym jest DDPP Corporate Finance. Doradztwo prawne zapewnia Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, a rolę audytora pełni 4Audyt Sp. z o.o.

W 2009 roku Grupa Berling uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 64,54 mln zł wobec 76,45 mln zł osiągniętych w roku 2008. W ubiegłym roku znacząco polepszyła się rentowność Grupy, zysk netto wyniósł 8,69 mln zł i wzrósł w stosunku do roku 2008 o blisko 53%. Według prognozy w roku 2010 przychody mają wynieść 80,0 mln zł, a zysk netto 10,6 mln zł.

źródło/autor: Berling