Migracja danych tylko w rękach ekspertów

By | 14/04/2010

Firma GAVDI Polska sfinalizowała kolejny etap migracji danych w Japan Tobacco International (JTI). Zakończona właśnie faza próbnego ładowania danych ma posłużyć nie tylko do testów samej migracji, ale i całego systemu. Trwający proces migracji danych jest częścią projektu rozszerzenia funkcjonalności systemu oneHR, opartego na SAP HR.

Procesy migracji danych choć przeprowadzane są powszechnie, zawsze wiążą się z trudnościami i ryzykiem. Zrealizowanie ich w wyznaczonych ramach czasowych, nieprzekraczając przy tym ustalonego wcześniej budżetu jest wyzwaniem zarówno dla mniejszych, jak i większych organizacji. Z badań przeprowadzonych przez Bloor Research wynika, że aż 84 procent wszystkich procesów migracji danych kończy się fiaskiem. Aż 37 proc. projektów migracyjnych przekracza pierwotnie przyjęte założenia budżetowe, a 67 proc. nie zostaje sfinalizowanych w wyznaczonym terminie. Do głównych przyczyn tych niepowodzeń można zaliczyć brak odpowiedniej metodologii, formułowanie nierealistycznych celów, nieprawidłowe rozumienie i użytkowanie narzędzi, oraz przede wszystkim brak doświadczenia.

Rozpoczęty w połowie lutego b.r. etap testowego ładowania danych (Load 1) bazował na pełnej populacji, w przeciwieństwie do fazy Load 0 zakończonej pod koniec 2009 r. , która objęła informacje dotyczące około 5 do 10% populacji pracowników z każdego kraju biorącego udział w projekcie. Proces ten wymagał przygotowania przez poszczególne kraje plików z danymi rzeczywistymi, a następnie załadowania ich do specjalnie przygotowanego systemu testowego.

Do przeprowadzenia tego etapu migracji konieczne było przeszkolenie zespołów z wszystkich krajów pod względem struktury i logiki przygotowania danych oraz dostarczenie wymaganych reguł konwersji aby dane z systemów zewnętrznych mogły zostać przemapowane na słowniki SAP. Próbne ładowanie danych pozwoliło na przetestowanie narzędzi ładujących oraz ogólnie całej strategii, a także lokalnych ekstraktorów – programów pobierających dane z aktualnych systemów.

Przeprowadzenie migracji danych dla takiego klienta, jakim jest JTI jest niezwykle wymagającym przedsięwzięciem, ponieważ obliguje nas do pracy w międzynarodowym środowisku. Każdy kraj objęty projektem ma swoją specyfikę, dlatego stosowane przez nas narzędzia migracyjne muszą uwzględniać różne wersje i modyfikacje krajowe. Ponad to, klient funkcjonuje w dużym rozproszeniu, a co za tym idzie zespoły z każdej lokalizacji muszą przejść oddzielne szkolenia w zakresie odpowiedniego przygotowania danych oraz przebiegu całego procesu – mówi Teresa Olszewska, prezes GAVDI Polska S.A. W praktyce, wymaga to tyle zaangażowania, co przeprowadzenie migracji dla kilkunastu różnych klientów z różnych krajów, pracujących na różnych systemach, na jeden system w tym samym czasie. Dlatego proces ten musi być niezwykle starannie przygotowany i przetestowany – dodaje.

Kolejnym etapem realizowanego projektu będzie planowana na kwiecień b.r. kolejna testowa pełna migracja danych. Finalna migracja oraz start produktywny systemu zaplanowana jest na czerwiec b.r.

Trwająca implementacja systemu oneHR jest istotnym krokiem do pełnej integracji Grupy JTI. Projekt po zakończeniu obejmie ponad 90 należących do JTI jednostek, zlokalizowanych w ponad 66 krajach. Wdrożenie systemu opartego na SAP HR ma za zadanie ujednolicić procesy HR, stworzyć jedno źródło precyzyjnych danych i sprawnego raportowania, co sprawi, że globalne funkcje HR będą bardziej efektywne.

źródło/autor: GAVDI Polska