Legg Mason TFI – wyniki na koniec marca 2010

By | 13/04/2010

Wielkość środków w funduszach zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. na koniec marca wyniosła 3,197 mld PLN, co oznacza wzrost wartości aktywów w porównaniu z ubiegłym miesiącem (3,056 mld PLN w lutym).

Pod względem wyników inwestycyjnych początek roku 2010 okazał się bardzo udany dla funduszu Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ, a tym samym dla jego Klientów. Ponadprzeciętne wyniki funduszu mają swoje źródło w stosowanym przez Legg Mason selektywnym stylu zarządzania akcjami. Polega on na wyszukiwaniu przedsiębiorstw, których rynek zdaje się nie doceniać, a których pozycja finansowa i przewagi konkurencyjne dobrze rokują na przyszłość. Warto jednak pamiętać, że cel funduszu jest długoterminowy (uzyskiwanie zdecydowanie lepszych rezultatów od tych, które możliwe są do osiągnięcia z szerokiego rynku giełdowego, mierzonego indeksem WIG w cyklach 5-letnich).

źródło/autor: Legg Mason TFI S.A.