Novell włącza zarządzanie usługami biznesowymi do oferty rozwiązań dla centrów danych

By | 12/03/2009

Novell zaprezentował kompleksowy pakiet rozwiązań do zarządzania usługami biznesowymi (BSM, Business Service Management), pozwalających klientom realizować strategiczne cele przedsiębiorstw, takie jak obniżanie kosztów, zmniejszanie złożoności i ograniczanie ryzyka. Rozwiązania te, oferowane pod nazwą Novell Business Service Management, rozszerzają ofertę Novella, udostępniając strategiczne możliwości w zakresie bardziej efektywnego zarządzania i pomiaru wydajności fizycznej i wirtualnej infrastruktury informatycznej postrzeganej jako zestaw usług świadczonych użytkownikom biznesowym. Novell BSM jest pierwszym w branży pakietem rozwiązań opartych na Web 2.0, umożliwiającym ograniczenie o 50 procent przestojów systemów informatycznych przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka operacyjnego, jakim obarczone jest każde centrum danych.

Rozwiązania BSM, stanowiące szybko rosnący segment rynku, zapewniają firmom bezprecedensową możliwość kontroli nad newralgicznymi funkcjami informatyki. Według raportu Forrester Research, rynek SLM/BSM był w ubiegłym roku najsilniejszym segmentem rynku rozwiązań do zarządzania informatyką, wyróżniając się roczną stopą wzrostu równą 36 procent („Market Overview: The IT Management Software Market In 2008”, Forrester Research, Inc., 19.03.08).  Działanie BSM polega na dynamicznym wiązaniu usług związanych z działaniem przedsiębiorstwa z obsługującymi je aplikacjami, obciążeniami serwerów i elementami infrastruktury, udostępniając w ten sposób widziany od strony biznesowej obraz środowiska informatycznego, co z kolei umożliwia administratorom lepsze panowanie nad wpływem zmian infrastruktury na realizację świadczonych na rzecz firmy usług.

„Zarządzanie usługami biznesowymi stanowi integralną część strategii Novella w zakresie rozwiązań dla centrów danych” – mówi Joe Wagner, starszy wiceprezes i dyrektor generalny działu zarządzania systemami i zasobami w firmie Novell. „Dzięki integracji nowo pozyskanych technologii z oferowanymi przez Novella rozwiązaniami do wirtualizacji i zarządzania obciążeniami możemy zaproponować klientom bardziej ekonomiczne i otwarte narzędzia do zarządzania i pomiaru efektywności newralgicznych usług i aplikacji. Wybiegając w przyszłość, Novell zgromadził zasoby niezbędne do zapewnienia sobie wiodącej pozycji na rynku BSM.”

W porównaniu z konkurencyjnymi ofertami, rozwiązania Novell BSM oferują bardziej kompleksowy, dynamiczny i elastyczny model usług, niezależne od dostawców możliwości integracji w środowiskach heterogenicznych oraz najlepsze w swojej klasie możliwości wizualizacji. Rozwiązania Novell BSM dokonują integracji i korelacji istniejących rozwiązań do zarządzania informatyką na jednej konsoli opartej na Web 2.0, umożliwiając poprawę dostępności usług generujących przychody firmy i zmniejszenie przestojów o 50 do 60 procent. Wbudowane inteligentne mechanizmy analityczne automatyzują analizę wpływu i odnajdowanie przyczyn pierwotnych, zwiększając w ten sposób produktywność personelu o nawet 33 procent oraz zmniejszając koszty operacyjne nawet o 30 procent.

W ramach oferty rozwiązań BSM Novell udostępnia pięć zintegrowanych modułowych produktów:

  • Novell Business Service Manager – narzędzie do monitorowania efektywności aplikacji i usług w czasie rzeczywistym
  • Novell myCMDB – kompletne, sfederowane rozwiązanie CMDB, umożliwiające kompleksowe modelowanie i analizę konfiguracji infrastruktury informatycznej
  • Novell Business Experience Manager – ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania wydajności aplikacji
  • Novell Business Service Level Manager – narzędzie do monitorowania w czasie rzeczywistym zgodności poziomu usług z umowami SLA
  • Novell myMO Executive Dashboard – łatwe w użyciu, intuicyjne narzędzie do wizualizacji z uwzględnieniem ról

Rozwiązania Novell Business Service Management zostaną zintegrowane z produktami PlateSpin Workload Management oraz systemem Novell SUSE Linux Enterprise Server, tworząc kompletny, zintegrowany pakiet rozwiązań dla nowoczesnych centrów danych. Bardziej szczegółowe informacje na temat tej strategii oraz plany rozwoju produktów zostaną opublikowane jeszcze w tym roku.

Dostępność

Rozwiązania Novell Business Service Manager, Novell myCMDB, Novell Business Experience Manager, Novell Business Service Level Manager oraz Novell myMO Executive Dashboard są już dostępne. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.novell.com/bsm.