Bankier.pl współorganizatorem Ogólnopolskiego Badania Motywacji

By | 05/02/2009

1 lutego 2009 roku rozpoczęło się pierwsze Ogólnopolskie Badanie Motywacji organizowane przez Advice Business Solutions we współpracy z portalem finansowym Bankier.pl. Na stronie www.systemywynagrodzen.pl dostępna jest ankieta, na podstawie której organizatorzy opracują profesjonalny raport na temat motywacji zawodowej w polskich przedsiębiorstwach i organizacjach budżetowych.

Za pośrednictwem strony internetowej Ogólnopolskiego Badania Motywacji (www.systemywynagrodzen.pl) oraz znajdującego się tam formularza osoby zainteresowane udziałem w badaniu mogą odpowiedzieć na pytania zawarte w ankiecie. Organizatorzy projektu na podstawie zgromadzonych odpowiedzi przygotują Raport Motywacji, w którym opiszą obecny stan motywacji zawodowej w polskich firmach.

„Chcemy przygotować raport, który wskaże drogi poszukiwań i ukierunkuje menadżerów w ich codziennej pracy nad budowaniem motywacji swoich pracowników. Motywacja jest dziś bardzo popularnym słowem, choć wielu z nas spłyca jego znaczenie. A przecież to właśnie ona leży u podstaw największych sukcesów gospodarczych, biznesowych, politycznych czy osobistych” – mówi Danuta Woźnica, prezes Advice Business Solutions.

Celem Ogólnopolskiego Badania Motywacji jest zebranie informacji o tym, co i w jakim stopniu motywuje pracowników. Ważnym założeniem Badania Motywacji jest także zabranie informacji o tym, jakie są najlepsze konstrukcje systemów motywacyjnych oraz jakie pakiety pozafinansowe powinny być proponowane pracownikom.

„Cieszy mnie fakt, że jako współorganizator Ogólnopolskiego Badania Motywacji, portal finansowy Bankier.pl przyczynia się do podjęcia dyskusji na temat motywacji – problemu niezwykle istotnego dla pracownika, a bardzo często niezauważanego przez pracodawcę. Mam nadzieję, że wyniki tego projektu wskażą pracodawcom, w jaki sposób skuteczna motywacja może wpłynąć na efektywność i zaangażowanie pracowników” – mówi Marcin Dziadkowiak, redaktor naczelny portalu finansowego Bankier.pl.

Ogólnopolskie Badanie Motywacji, przygotowane pod kierownictwem profesora Adama Skibińskiego, będzie prowadzone do 30 kwietnia 2009 roku. Efektem badania będzie Raport Motywacji, którego treść zostanie zaprezentowana podczas konferencji podsumowującej projekt w lipcu 2009 roku.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Badaniu Motywacji poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie: www.systemywynagrodzen.pl