Zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych (5.01.2008 -16.01.2009)

By | 19/01/2009

Ostatnie 2 tygodnie ponownie przyniosły zmiany na liście funduszy inwestycyjnych, które analizuje Opiekun Inwestora. Firma przedstawia listę zmian, które objęły fundusze monitorowane przez portal www.opiekuninwestora.pl.

Rynek funduszy inwestycyjnych rozwija się, a rozwój ten niesie za sobą zmiany. Fundusze kończą swoją działalność, powstają nowe. Czasem zmienia się polityka inwestycyjna. To informacje, których inwestujący powinni być świadomi.

Opiekun Inwestora aktualizuje dane o wynikach funduszy kilkadziesiąt razy dziennie i dane te wykorzystuje do analiz statystycznych, które są jedną z funkcjonalności dostępnych dla abonentów portalu. Monitoruje też zmiany, które dotyczą funduszy inwestycyjnych.

Aktualna lista funduszy inwestycyjnych, których dane przetwarza portal dostępna jest na stronie: http://www.opiekuninwestora.pl/listaNiFundusze.php.

W tygodniu od 5 do 9 stycznia 2009 r. oferta funduszy zwiększona została o:

 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Europejskich Plus (USD), o kodzie MI-P-3-OEP-U, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe (waluta),
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Wzrostowy EUR (USD), o kodzie MI-P-3-WEUR-U, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe (waluta),
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Dynamiczny EUR (USD), o kodzie MI-P-3-DEUR-U, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta),
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Europejskich (USD), o kodzie MI-P-3-AE-U, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta),
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus (EUR), o kodzie MI-P-3-OAP-E, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: stabilnego wzrostu zagraniczne pozostałe,
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Wzrostowy USD (EUR), o kodzie MI-P-3-WUSD-E, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: stabilnego wzrostu zagranicze pozostałe,
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Dynamiczny USD (EUR), o kodzie MI-P-3-DUSD-E, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Akcji Amerykańskich (EUR), o kodzie MI-P-3-AA-E, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe,
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz Inwestycji Alternatywnych (USD), o kodzie MI-P-3-IA-U, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe (waluta),
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC (EUR), o kodzie MI-P-4-BRIC-E, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcyjne, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 • Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (EUR), o kodzie SU-P-3-GOLD-E, zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: rynku surowców – metale szlachetne,
 • Superfund SFIO Subfundusz Goldfuture (USD), o kodzie SU-P-3-GOLD-U, zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: rynku surowców – metale szlachetne,
 • Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (EUR), o kodzie SU-P-2-P-E, zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: dłużny, a podtyp: dłużne zagraniczne pozostałe,
 • Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy (USD), o kodzie SU-P-2-P-U, zarządzany przez Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: dłużny, a podtyp: dłużne zagraniczne pozostałe,
 • IDEA 1 FIZ Aktywów Niepublicznych, o kodzie ID-Z-3-AN, zarządzany przez IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: mieszane, a podtyp: mieszane zagraniczne pozostałe

W tygodniu od 12 do 16 stycznia 2009 r. oferta funduszy zwiększona została o:

 • ING FIO Chiny i Indie USD, o kodzie IN-4-CI, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcyjny, a podtyp: akcji zagr. pozostałe,
 • ING FIO Rosja EUR, o kodzie IN-4-R, zarządzany przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., typ funduszu to: akcyjny, a podtyp: akcji zagr. pozostałe.

Działalność zakończyły następujące fundusze (nie są już udostępniane):

 • CC Sekura NSFIZ, o kodzie CO-Z-3-SE, zarządzany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa funduszu w portalu została zmieniona na CC Sekura NSFIZ (zakończył działalność).
 • KBC Elita FIZ (w likwidacji), o kodzie KB-Z-3-E, zarządzany przez KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Nazwa funduszu w portalu została zmieniona na  KBC Elita FIZ (zakończył działalność).

Fundusze, które zmieniły nazwę:

 • SEB FIO Subfundusz SEB 1 Zrównoważonego Wzrostu o kodzie SE-P-3-1ZW, zarządzany przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: SEB FIO Subfundusz SEB Zrównoważonego Wzrostu, nowy kod: SE-P-3-ZW, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: mieszane polskie uniwersalne,
 • SEB FIO Subfundusz SEB 2 Obligacji i Bonów Skarbowych o kodzie SE-P-2-2OBS, zarządzany przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: SEB FIO Subfundusz SEB Obligacji, nowy kod: SE-P-2-O, aktualny typ: dłużne oraz podtyp: dłużne polskie uniwersalne,
 • SEB FIO Subfundusz SEB 3 Akcji o kodzie SE-P-4, zarządzany przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: SEB FIO Subfundusz SEB Akcji, kod: SE-P-4, aktualny typ: akcyjne oraz podtyp: akcji polskich uniwersalne,
 • SEB FIO Subfundusz SEB 4 Stabilnego Wzrostu o kodzie SE-P-3-4SW, zarządzany przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: SEB FIO Subfundusz SEB Stabilnego Wzrostu, nowy kod: SE-P-3-SW, aktualny typ: mieszane oraz podtyp: stabilnego wzrostu polskie uniwersalne,
 • SEB FIO Subfundusz SEB 5 Obligacji Skarbowych o kodzie SE-P-2-5OS, zarządzany przez SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: SEB FIO Subfundusz SEB Obligacji Plus, nowy kod: SE-P-2-OP, aktualny typ: dłużne oraz podtyp: dłużne złotowe uniwersalne,
 • Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz USD o kodzie MI-P-4-USD, zarządzany przez MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zmienił swoje dane. Nowa nazwa funduszu: Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych Subfundusz BRIC, nowy kod: MI-P-4-BRIC, aktualny typ: akcyjne oraz podtyp: akcji zagr. pozostałe.

Opiekun Inwestora stosuje własne kody (skróty) funduszy inwestycyjnych. Kod pozwala na dotarcie do szczegółów danego funduszu za pomocą jednego kliknięcia ze strony głównej portalu oraz szybkie dodanie funduszu do portfela lub definicji nowego powiadomienia e-mail lub SMS. Zasady, według których tworzone są kody znajdują się na stronie http://www.opiekuninwestora.pl/kody_funduszy,0,350.htm