NetDoctor – nowy lider wśród systemów weryfikacji statusu profesjonalisty online

By | 15/12/2008

Internet jest ogólnodostępnym źródłem informacji dla wielu grup zawodowych. Wśród nich znajdują się także lekarze, którzy chętnie wykorzystują to medium na wiele sposobów. Za jego pośrednictwem, mogą oni nie tylko zdobywać punkty edukacyjne metodą e-learningową, ale także uzyskiwać przydatne w codziennej pracy wiadomości np. o nowych lekach. Wiedzą o tym firmy farmaceutyczne, które coraz częściej zamieszczają na stronach www swoje przekazy reklamowe, skierowane właśnie do tej grupy odbiorców.

W celu ochrony przypadkowych osób korzystających z Internetu przed reklamami leków na receptę (leki Rx), Ministerstwo Zdrowia objęło ich promocję licznymi rygorami zawartymi w Prawie farmaceutycznym. Przede wszystkim reklama leków Rx powinna być skierowana tylko i wyłącznie do lekarzy profesjonalistów, którzy posiadają czynne prawo do wykonywania zawodu. Nie przestrzeganie tej sankcji, może narażać firmy farmaceutyczne na kary finansowe, zablokowanie lub usunięcie serwisu internetowego.

Okazuje się, iż tradycyjny podział strony internetowej na sekcję dla pacjenta i specjalisty, (który nie wymaga od użytkownika podania konkretnych danych przy logowaniu) nie zdaje egzaminu w powyższej sytuacji. Obecnie większość systemów dopuszczających lekarzy do poufnych treści, sprawdza jedynie wzory ich numerów PWZ (ciągu cyfr potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu). Niestety, stosowane zabezpieczenie nie gwarantuje należytej weryfikacji, bowiem łatwo je obejść. Aby to zrobić wystarczy, że osoba podająca się za lekarza, odnajdzie w Internecie specjalne generatory numerów PWZ, które wygenerują mu numer do logowania. Co więcej, na każdej recepcie wypisanej przez lekarza, widnieje jego numer PWZ, co także może powodować wiele problemów z ustaleniem tożsamości osoby logującej się do serwisu (istnieje ryzyko podszywania się internautów pod własnych lekarzy).

Tego typu niejasności sprawiają, że prawdopodobieństwo, iż treści reklamowe trafią do nieupoważnionych osób i narażą firmę farmaceutyczną na ewentualne kary, znacznie wzrasta. Czy istnieją więc lepsze sposoby, aby skutecznie chronić i weryfikować dane osób, które mają pełne prawo do odczytu treści skierowanych tylko do nich? Oczywiście, że tak.

Skutecznym wyjściem z tej sytuacji oraz alternatywą dla dotychczasowych rozwiązań jest system o nazwie NetDoctor, będący własnością firmy Active Pharma Sp. z o.o.

NetDoctor to jedyny w Polsce system weryfikujący status profesjonalisty online (24h/dobę przez 7 dni w tygodniu), który jest w pełni zgodny z wymogami polskiego Prawa farmaceutycznego. System posiada także akredytację Naczelnej Izby Lekarskiej, której bazy danych pomagają w weryfikacji statusów osób logujących się w serwisach o tematyce medycznej. Tym sposobem NetDoctor umożliwia bezbłędną weryfikację 100% lekarzy w Polsce, których profile sprawdzane są na podstawie szczegółowych danych (nie tylko numeru PWZ, ale też daty urodzenia, czy specjalizacji).

Dodatkową korzyścią, którą zapewnia klientowi system NetDoctor, jest oszczędność pieniędzy związana z użytkowaniem baz danych. Niewielu właścicieli firm korzystających z dotychczasowych systemów weryfikacji lekarzy na rynku wie, iż bazy danych, z których owe narzędzia czerpią informacje o statusie profesjonalistów, są bazami zewnętrznymi. Takie rozwiązanie jest długofalowo bardzo nieopłacalne dla klienta, bowiem nie daje mu ponownego prawa do wielokrotnego korzystania ze zgromadzonych przez system informacji o jego użytkownikach. Za każdym razem kiedy firma farmaceutyczna pragnie przetwarzać dane osobowe swoich klientów (np. chce wysłać mailing do osób zarejestrowanych), musi uiszczać dodatkową opłatę firmie zarządzającej systemem weryfikacji. NetDoctor kładzie kres tego typu praktykom (system daje klientowi swobodny dostęp do bazy danych w dowolnym momencie).

Okazuje się, iż od momentu swojej premiery, która oficjalnie miała miejsce niespełna pół roku temu, innowacyjny system internetowej weryfikacji prawa do wykonywania zawodu lekarza NetDoctor, zyskał dużą popularność wśród klientów z branży farmaceutycznej, deklasując tym samym swoją konkurencję. Założeniem stworzenia systemu było opracowanie rozwiązania, które służyłoby firmom kładącym duży nacisk na aktualizację posiadanych informacji i ich zgodność z prawem. Tak też się stało.

Więcej informacji na stronie: www.netdoctor.pl