Zoho CloudSQL umożliwia dostęp do danych zapisanych w internetowej chmurze

By | 04/12/2008

Zoho Umożliwia dostęp do danych biznesowych w serwisie Zoho z dowolnej aplikacji, przy użyciu SQL. Aplikacja Zoho Raporty publikuje interfejs API oraz zapewnia obsługę Zoho CloudSQL

2 Grudnia Zoho uruchomił Zoho CloudSQL, serwis typu middleware, który przy pomocy języka SQL łączy dane biznesowe gromadzone w Zoho z tradycyjnymi aplikacjami instalowanymi na komputerze lub innymi dostępnymi w trybie SaaS. System bussines intelligence oraz serwis służący do tworzenia raportów online Zoho Raporty poprzednio znany pod nazwą Zoho DB i Raporty, jako pierwszy spośród aplikacji tej firmy współpracuje z Zoho CloudSQL. Dodatkowo udostępnia interfejs API utworzony na bazie protokołu http, który umożliwia użytkownikom programowe interakcje z danymi.
„Zoho CloudSQL jest kolejnym dowodem zaangażowania Zoho w dążenie do ułatwienia użytkownikom dostępu do naszych aplikacji i pozwala dopasować nasze usługi do ich indywidualnych potrzeb” mówi Rodrigo Vaca, Dyrektor Marketingu Zoho. „Nasi klienci mogą korzystać z nowej technologii, aby płynnie łączyć aplikacje i dane zapisane na dysku komputera z aplikacjami i danymi przechowywanymi w chmurze internetowej.”

Debiut Zoho CloudSQL

Technologia middleware Zoho CloudSQL sprawia, że Zoho to pierwsza firma, która umożliwia użytkownikom przechowywanie i interakcje z danymi biznesowymi zgromadzonymi w chmurze internetowej poprzez SQL. Podczas gdy Zoho Raporty to pierwszy serwis stosujący Zoho CloudSQL, planowane jest zastosowanie tej technologii w niedalekiej przyszłości w pozostałych serwisach Zoho, włącznie z Zoho CRM.

Programowy dostęp do danych umieszczonych w chmurze internetowej nie jest rozwiązaniem nowym, lecz większość serwisów wymaga od deweloperów przyswojenia dodatkowego języka lub metody dostępu, aby mieć możliwość oddziaływania na dane. „SQL to bardzo praktyczny, wszechstronny i powszechnie używany język – nie widzimy potrzeby stosowania inne niż to, tak dobre rozwiązanie,” mówi Vaca.

Zoho CloudSQL ułatwia klientom dostęp do ich danych w chmurze internetowej, ponieważ wykorzystuje umiejętności, które posiada większość deweloperów aplikacji biznesowych. Co więcej, Zoho CloudSQL obsługuje wszystkie główne dialekty języka SQL włącznie z ANSI, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, MySQL, PostgreSQL oraz dialekty baz danych Informix. Dzięki Zoho CloudSQL, deweloperzy nie muszą się już martwić tym, żeby korzystać z „właściwego” dialektu SQL. Mogą nadal korzystać z tego, który najlepiej znają.

Zoho zapewnia również sterownik JDBC (Java Database Connectivity) dla Zoho CloudSQL. Wkrótce będzie również dostępny sterownik ODBC (Open Database Connectivity). Wspomaganie tych standardów łączy baz danych umożliwia rozszerzanie serwisów Zoho, bez konieczności perfekcyjnego opanowania internetowych Web API przez deweloperów. Deweloperzy mogą nadal używać sterowników oraz instrukcji SQL, które wykorzystywali dotychczas korzystając ze sterowników JDBC lub ODBC.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Zoho CloudSQL, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://cloudsql.zoho.com

API Zoho Raporty

Dostęp do nowych http API modułu Zoho Raporty możliwy jest z wykorzystaniem dowolnej aplikacji obsługującej zapytania http. Aby ułatwić deweloperom korzystanie z nowego serwisu, Zoho zapewnia wrappery dla Java, Python oraz Google AppEngine. Wkrótce opublikowane zostaną również wrappery dla innych popularnych języków.

Nowe API umożliwiają deweloperom uzupełnianie ich własnych aplikacji o funkcje raportowania oraz analiz przy wykorzystaniu stosunkowo prostych technik programowania.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat Zoho Raportów, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej http://reports.zoho.com

Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej biznespakiet.pl i zapoznanie się z szeroką gamą dostępnych aplikacji i ich przeróżnych funkcji.