Ukraiński rynek farmaceutyczny podwoi swoją wartość między 2007 a 2010 rokiem

By | 31/10/2008

Rynek farmaceutyczny na Ukrainie rósł w imponującym tempie przez ostatnie pięć lat – 25-30% rocznie, do wartości 2,6 mln $ w 2007 r. W pierwszej połowie wartość rynku przekroczyła 1,6 mld dolarów, rosnąc o 42% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. PMR prognozuje średnioroczny wzrost rynku w okolicach ponad 25% na lata 2008-2010, do wartości 5,7 mld dolarów w 2010 r. Według najnowszego raportu PMR Publications “Pharmaceutical market in Ukraine 2008”, gdyby na Ukrainie wprowadzono w analizowanym okresie system refundacji leków i ubezpieczenie zdrowotne, rozwój sektora farmaceutycznego mógłby być jeszcze bardziej imponujący.

Pomimo wielu przeszkód na rynku prognozy są optymistyczne

Rynek farmaceutyczny na Ukrainie to drugi, po Rosji, pod względem wielkości rynek spośród krajów CIS. W ostatnich latach doświadczył on bardzo imponującego wzrostu i wciąż jest na nim duży potencjał rozwoju. W chwili obecnej sektor pozostaje pod wpływem następujących czynników wzrostu: przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu (WTO) w tym roku, konieczności wprowadzenia standardów Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w przedsiębiorstwach farmaceutycznych na Ukrainie do początku 2009 r., czy też perspektyw wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w nadchodzących latach.

„Jest wiele przeszkód, jakie może napotkać firma działająca na ukraińskim rynku farmaceutycznym. Kilka najważniejszych z nich to niskie spożycie leków per capita, przestarzały i nieodpowiedni system organizacji ochrony zdrowia, brak systemu refundacji leków, wysoki poziom biurokracji, jak również niedostosowane do warunków rynku prawodawstwo oraz niestabilna sytuacja polityczna. Pomimo tych przeszkód, prognozy PMR co do rozwoju analizowanego rynku są raczej optymistyczne.” – wyjaśnia Monika Stefańczyk, główny analityk rynku farmaceutycznego PMR.

Przyczyną optymistycznych prognoz jest fakt, iż rynek ukraiński jest wciąż nienasycony. Biorąc pod uwagę wielkość populacji jest on wciąż relatywnie mały – dla porównania, polski rynek, obejmujący mniejszą liczbę ludności niż ukraiński, 38 mln, jest czterokrotnie większy pod względem wartości od rynku na Ukrainie. Zaobserwowaliśmy również wzrastającą atrakcyjność inwestycyjną sektora farmaceutycznego w tym kraju, będącą, m.in., wynikiem mało restrykcyjnej polityki cenowej, znaczącego udziału leków generycznych i OTC w rynku, jak i wspomnianego przystąpienia do WTO.

Kolejny czynnik odnosi się do trendów występujących na międzynarodowym rynku farmaceutycznym. Duże koncerny światowe stanęły pod presją konkurencji ze strony generyków, w szczególności tych produkowanych przez firmy indyjskie Z drugiej strony firmy indyjskie coraz bardziej martwi konkurencja ze strony europejskich i chińskich producentów, co powoduje że coraz częściej szukają one nowych możliwości inwestycji. Dużym zainteresowaniem cieszy się region CIS, włączając w to Ukrainę.

Leki kardiologiczne – obiecujący sektor

Leki używane w leczeniu chorób układu pokarmowego i metabolicznych stanowią na Ukrainie największą kategorię pod względem wartości sprzedaży w segmencie aptecznym. Leki stosowane w leczeniu schorzeń układu sercowo-naczyniowego są dopiero trzecie w kolejności, podczas gdy na większości rynków europejskich np. polskim, rumuńskim, czy tez francuskim, jest to największa grupa leków i również jedna z najlepiej rozwijających się. PMR spodziewa się jednak bardzo szybkiego wzrostu wartości sprzedaży leków kardiologicznych na Ukrainie w latach 2008-2010, prognozując średnioroczny wzrost tej kategorii na poziomie 38%. W 2007 r. sprzedaż tej grupy farmaceutyków osiągnęła wartość 246 mln $, a pierwszej połowie 2008 była ona jedną z kategorii ATC o największym wzroście sprzedaży.